Globaal Medisch Dossier

Uw Globaal Medisch Dossier (GMD) Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Dit dossier bevat: gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis sociale en administ...
‣‣‣ Lees meer...

Attesten en formulieren

Attesten en formulieren Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.Via e-mail kan ik geen medische vragen beantwoorden. Het medisch gehe...
‣‣‣ Lees meer...

De tarieven

Hoeveel is het? De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen. Erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag Tweede paasdag 1 mei Hemelvaartsdag Tweede Pinksterdag 21 juli 15 augustus 1 november 11 nove...
‣‣‣ Lees meer...

Wachtdiensten

Medische wachtdiensten TIjdens de week: contacteer eerst uw huisarts. Bij afwezigheid kan u de dokter van wacht bereiken via het centrale oproepnummer 056 53 08 03 Op feestdagen en tijdens h...
‣‣‣ Lees meer...